Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 332382
Title Systeem van de toekomst voor leghennen
Author(s) Fiks, T.G.C.M.; Reuvekamp, B.F.J.; Emous, R.A. van; Ruis, M.A.W.
Source Lelystad : Praktijkonderzoek Veehouderij (PraktijkRapport / Praktijkonderzoek Veehouderij : Pluimvee ) - 28
Department(s) Research Institute for Animal Husbandry
Livestock Research
Publication type Research report
Publication year 2003
Keyword(s) hennen - pluimveehokken - dierenwelzijn - diergezondheid - prestatieniveau - dierhouderij - huisvesting, dieren - duurzaamheid (sustainability) - alternatieve landbouw - toekomst - hens - poultry housing - animal welfare - animal health - performance - animal husbandry - animal housing - sustainability - alternative farming - future
Categories Poultry / Animal Housing, Management and Care / Animal Health and Welfare
Abstract In de leghennenhouderij is men steeds op zoek naar nieuwe houderijsystemen, die voldoende tegemoet komen aan de wensen van het dier (welzijn, gezondheid), en ook vanuit de menselijke belangen gezien voldoen (economie, productkwaliteit, milieu, arbeid,etc.).In dit rapport zijn drie nieuwe ideeën voor huisvestingssystemen voor leghennen uitgewerkt. De systemen zijn een tussenvorm tussen kooien en voliOres. De mogelijke voordelen, eventuele knelpunten en oplossingen zijn beschreven.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.