Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 332402
Title Administratie een last?
Author(s) Holster, H.C.; Vermeij, I.
Source Praktijkkompas. Varkens 17 (2003)2. - ISSN 1570-8578 - p. 8 - 9.
Department(s) Research Institute for Animal Husbandry
Livestock Research
Publication type Article in professional journal
Publication year 2003
Keyword(s) varkenshouderij - agrarische bedrijfsvoering - registratie - tijdsbesteding - pig farming - farm management - registration - time allocation
Categories Animal Husbandry (General) / Farm Management
Abstract Varkenshouders ervaren een grote administratieve lastendruk, met name door administraties waar zij het nut niet van inzien. Administraties voor de eigen bedrijfsvoering en kwaliteitsprogramma's worden niet als een belasting gezien, hoewel deze wel veel tijd vergen. Efficiënter (her)gebruik van gegevens dient te voorkomen dat diverse partijen bij varkenshouders voor dezelfde informatie aankloppen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.