Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 332405
Title Zeugen in grote groepen op stro
Author(s) Altena, H.; Vermeer, H.M.
Source Praktijkkompas. Varkens 17 (2003)2. - ISSN 1570-8578 - p. 14 - 15.
Department(s) Research Institute for Animal Husbandry
Publication type Article in professional journal
Publication year 2003
Keyword(s) varkenshouderij - zeugen - varkensstallen - ligstro - roosters - diergedrag - klimaatregeling - pig farming - sows - pig housing - litter - grids - animal behaviour - air conditioning
Categories Animal Housing, Management and Care
Abstract Roosters toepassen in de mestruimte bespaart veel tijd. Dat bleek uit onderzoek naar grote groepen zeugen op stro op praktijkbedrijven. Bovendien bleek dat veel lichtplaten in het dak en een dik strobed te veel warmte produceren, waardoor de zeugen tijdens de warmere periodes naar de verkoelende mestruimte trekken. Ook de wijze van introduceren en het trainen van met name de gelten, zijn van belang voor een goed werkend bedrijfssysteem. De varkenshouders zijn ervan overtuigd dat de strosystemen een prima bijdrage leveren aan het imago van de Nederlandse varkenshouderij.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.