Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 332423
Title Effect van verrijking omgeving en beperking weidegang op wroetschade door zeugen
Author(s) Mheen, H. van der; Spoolder, H.A.M.
Source Lelystad : Praktijkonderzoek Veehouderij (PraktijkRapport / Praktijkonderzoek Veehouderij : Varkens ) - 21
Department(s) Livestock Research
WIAS
Publication type Research report
Publication year 2003
Keyword(s) zeugen - varkenshouderij - rantsoenbeweiding - weiden - schade - verrijking - mineralen - stikstof - diergedrag - biologische landbouw - sows - pig farming - controlled grazing - pastures - damage - enrichment - minerals - nitrogen - animal behaviour - organic farming
Categories Pigs / Grasslands
Abstract Veel biologische varkenshouders weiden hun drachtige en guste zeugen. Het in stand houden van de graszode is door het wroeten van varkens echter niet vanzelfsprekend, maar wel gewenst. Zonder gras valt er weinig meer te grazen en valt het voordeel vanextra voeropname weg. Daarnaast is de uitspoeling van mineralen op kale grond veel groter dan op grasland.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.