Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 332443
Title Koe gebaat bij rustig ophalen en melken
Author(s) Poelarends, J.J.; Schuiling, E.
Source Praktijkkompas. Rundvee 17 (2003)4. - ISSN 1570-8586 - p. 2 - 3.
Department(s) Research Institute for Animal Husbandry
Netherlands Institute for Fisheries Research
Publication type Article in professional journal
Publication year 2003
Keyword(s) melkveehouderij - melkvee - melkkoeien - diergedrag - gedrag - dierenwelzijn - melkers - landbouwkundig onderzoek - onderzoek - dairy farming - dairy cattle - dairy cows - animal behaviour - behaviour - animal welfare - milkers - agricultural research - research
Categories Animal Husbandry (General)
Abstract Momenteel wordt veel aandacht besteed aan dierwelzijn in de melkveehouderij. Helaas is er minder aandacht voor de manier waarop de veehouder met zijn koeien omgaat, terwijl dit ook belangrijk is voor het welzijn! Een experiment uitgevoerd door het Praktijkonderzoek laat zien dat de manier waarop de melker met de koeien omgaat van invloed lijkt te zijn op het gedrag van de koeien. Een effect op melkproductie werd niet aangetoond.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.