Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 332449
Title Nieuwe vloer voor lagekostenbedrijf
Author(s) Dooren, H.J.C. van
Source Praktijkkompas. Rundvee 17 (2003)4. - ISSN 1570-8586 - p. 12 - 13.
Department(s) Research Institute for Animal Husbandry
Publication type Article in professional journal
Publication year 2003
Keyword(s) melkveehouderij - huisvesting van rundvee - vloertypen - vloeren - bodemoppervlak - kunststofbekleding - dierenwelzijn - drijfmest - proefboerderijen - dairy farming - cattle housing - floor type - floors - floor area - plastic cladding - animal welfare - slurries - experimental farms
Categories Animal Housing, Management and Care / Farm Management
Abstract Het lagekostenbedrijf is bezig met een omschakeling. De eerste fase (1997-2002) is afgerond en vanaf dit jaar gaat een nieuwe fase van start. Naast een aantal kleine wijzigingen springen een nieuwe veestapel (waarvan de helft Montbeliarde), een nieuwejongveehuisvesting en een nieuwe vloer het meest in het oog. Op deze laatste aanpassing en de gevolgen daarvan voor de mestopslag wordt hieronder verder ingegaan.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.