Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 332454
Title Melkveehouderij in De Venen kan niet zonder hectaretoeslagen
Author(s) Migchels, G.
Source Praktijkkompas. Rundvee 17 (2003)4. - ISSN 1570-8586 - p. 22 - 23.
Department(s) Research Institute for Animal Husbandry
Publication type Article in professional journal
Publication year 2003
Keyword(s) natuurbescherming - veengebieden - landgebruik - melkveehouderij - subsidies - beleid - ondersteunende maatregelen - inkomsten uit het landbouwbedrijf - bedrijfsresultaten in de landbouw - duurzaamheid (sustainability) - landschapsbescherming - nature conservation - peatlands - land use - dairy farming - policy - support measures - farm income - farm results - sustainability - landscape conservation
Categories Nature Conservation / Agriculture in the Netherlands
Abstract Hoge peilen, beperkte draagkracht en ongunstige perceelsvormen zorgen voor een forse kostprijsstijging op melkveehouderijbedrijven in grote delen van het veenweidegebied. Zonder een vergoeding per hectare zal de melkveehouderij hier op termijn verdwijnen. Het ministerie van LNV overweegt om in het gebied De Venen via een subsidieregeling toeslagen per hectare te verstrekken. Praktijkonderzoek en Alterra hebben voor LNV de consequenties van deze subsidieregeling voor inkomen, natuur en landschap in kaart gebracht.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.