Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 332455
Title Groen gras en de Broeikas
Author(s) Hensen, A.; Kasper, G.J.; Pol, A. van den; Verkade, G.W.
Source Praktijkkompas. Rundvee 17 (2003)4. - ISSN 1570-8586 - p. 24 - 25.
Department(s) Research Institute for Animal Husbandry
LR - Backoffice
Publication type Article in professional journal
Publication year 2003
Keyword(s) graslanden - emissie - gassen - methaan - kooldioxide - stikstofoxide - rundvee - bodemeigenschappen - broeikaseffect - meting - onderzoeksprojecten - europese unie - grasslands - emission - gases - methane - carbon dioxide - nitric oxide - cattle - soil properties - greenhouse effect - measurement - research projects - european union
Categories Environmental Protection / Animal Husbandry (General)
Abstract Hoeveel CO2 wordt op een hectare grasland opgenomen, en hoeveel lachgas ontsnapt uit de bodem? Wat is de methaanemissie van de koeien die op die hectares grazen en hoeveel methaan komt er uit de mest die de dames achter laten? Kunnen we dat ook meten en kunnen we met metingen laten zien wat het effect is van verschillende beheersmaatregelen? Al deze vragen hebben te maken met het broeikaseffect en met de afspraken die Nederland gemaakt heeft om de emissies van broeikasgassen te beteugelen. Het Greengrass-project probeert nieuwe puzzelstukjes te vinden om het totaalplaatje van de gasuitwisseling boven graslanden in beeld te brengen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.