Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 332459
Title Geen koudestress op lagekostenbedrijf
Author(s) Kempenaar, C.; Dooren, H.J.C. van
Source Praktijkkompas. Rundvee 17 (2003)4. - ISSN 1570-8586 - p. 32 - 33.
Department(s) Research Institute for Animal Husbandry
Publication type Article in professional journal
Publication year 2003
Keyword(s) huisvesting van rundvee - rundvee - stallen - melkveehouderij - klimaatregeling - temperatuur - ventilatie - luchtstroming - koudestress - melkproductie - diergezondheid - dierenwelzijn - proefboerderijen - cattle housing - cattle - stalls - dairy farming - air conditioning - temperature - ventilation - air flow - cold stress - milk production - animal health - animal welfare - experimental farms
Categories Farm Buildings and Installations / Animal Husbandry (General)
Abstract De laatste jaren worden er veel open stallen gebouwd om melkvee in te huisvesten. Een voorbeeld van zo'n open stal is die van het lagekostenbedrijf op de Waiboerhoeve. Deze open stallen ventileren goed tijdens warme perioden, maar de vraag is of de temperatuur daardoor in de winter niet te ver daalt. Bij een te lage temperatuur kan de melkgift dalen en het dierwelzijn verminderen. Mede doordat de westkant van de stal kan worden afgesloten door windbreekgaas heeft het bedrijf geen last van koudestress.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.