Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 332469
Title Kraamhok 'Sterksel': resultaat van jarenlange innovatie
Author(s) Smolders, M.M.A.H.H.
Source Praktijkkompas. Varkens 17 (2003)4. - ISSN 1570-8578 - p. 16 - 16.
Department(s) Research Institute for Animal Husbandry
Publication type Article in professional journal
Publication year 2003
Keyword(s) varkenshouderij - huisvesting, dieren - varkens - kraamstallen - innovaties - roostervloeren - emissie - reductie - ventilatie - luchtstroming - proefboerderijen - pig farming - animal housing - pigs - farrowing houses - innovations - grid floors - emission - reduction - ventilation - air flow - experimental farms
Categories Animal Husbandry (General)
Abstract Praktijkcentrum Sterksel heeft in de loop der jaren veel onderzoek gedaan naar en ontwikkeling gegeven aan de uitvoering van kraamhokken en roostervloeren. Dit heeft een aantal belangrijke innovaties opgeleverd zoals de mestpan, de ondergrondse luchtinlaat, de combinatie van natuurlijke en mechanische ventilatie en het balansrooster. Bij de herstructurering van het bedrijf zijn deze innovaties gecombineerd in het kraamhok 'Sterksel'.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.