Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 332480
Title Gezond starten, gezond blijven
Author(s) Eijck, I.A.J.M.
Source Lelystad : Praktijkonderzoek Veehouderij (Praktijkboek / Animal Sciences Group 29) - 57
Department(s) Livestock Research
Publication type Book aimed at a professional audience
Publication year 2003
Keyword(s) varkens - varkenshouderij - diergezondheid - gezondheidsbescherming - ziektepreventie - varkensziekten - pathogenen - controlelijsten - pigs - pig farming - animal health - health protection - disease prevention - swine diseases - pathogens - checklists
Categories Pigs / Animal Disease Prevention
Abstract Dit boek is bedoeld als leidraad voor veehouders die de gezondheid van hun varkensstapel willen verbeteren. Dit kan op twee manieren. Ten eerste kan een bedrijf door de bestaande bedrijfsvoering aan te passen bepaalde ziektekiemen reduceren of elimineren. Ten tweede kan men een leeg bedrijf (door verplaatsing, nieuwbouw of een crisis zoals varkenspest) gaan herbevolken. In dat geval is er een goede gelegenheid te kiezen voor een nieuwe varkensstapel die gecertificeerd vrij is van bepaalde ziektekiemen. Ook dan moet vaak de bedrijfsvoering en/of -inrichting aanpassen om insleep te voorkomen. : :In dit Praktijkboek worden handvatten aangereikt die de discussie tussen veehouder, dierenarts en andere voorlichters kunnen helpen in de mogelijkheden van de omschakeling naar een hogere gezondheidsstatus ("High Health" of SPF). De praktische haalbaarheid van een hogere gezondheidsstatus moet per bedrijf overwogen worden. Dit praktijkboek is hierbij een nuttige ondersteuning.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.