Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 332503
Title Zijn groene en blauwe diensten te combineren?
Author(s) Braker, M.J.E.; Boekhoff, M.
Source Praktijkkompas. Rundvee 17 (2003)5. - ISSN 1570-8586 - p. 18 - 19.
Department(s) Research Institute for Animal Husbandry
Publication type Article in professional journal
Publication year 2003
Keyword(s) landbouwontwikkeling - plattelandsontwikkeling - agrarische bedrijfsplanning - landschapsbescherming - recreatie op het platteland - participatie - regionale planning - regionaal landbouwbeleid - landbouwkundig onderzoek - agrarisch natuurbeheer - agricultural development - rural development - farm planning - landscape conservation - rural recreation - participation - regional planning - regional agricultural policy - agricultural research - agri-environment schemes
Categories Rural Plans
Abstract Er is een grote maatschappelijke vraag naar het combineren van verschillende functies in het landelijk gebied. Maar is dit eigenlijk wel uitvoerbaar in de praktijk? Praktijkonderzoek heeft dit in opdracht van het Ministerie van LNV in kaart gebracht. Duidelijk werd dat er moeilijkheden te verwachten zijn bij het combineren van waterdiensten onderling. Maar ook bij waterdiensten in combinatie met openstelling voor recreatie en met de aanwezigheid van koeien in de wei
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.