Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 332505
Title Graslandkengetallen maken graslandgebruik meetbaar en vergelijkbaar
Author(s) Holshof, G.
Source Praktijkkompas. Rundvee 17 (2003)5. - ISSN 1570-8586 - p. 22 - 23.
Department(s) Livestock Research
Publication type Article in professional journal
Publication year 2003
Keyword(s) melkveehouderij - graslandbeheer - agrarische bedrijfsvoering - begrazing - weiden - rendement - bedrijfsresultaten in de landbouw - bedrijfseconomie - dairy farming - grassland management - farm management - grazing - pastures - returns - farm results - business management
Categories Farm Management / Animal Husbandry (General)
Abstract Op een agrarisch bedrijf wordt veel cijfermateriaal verzameld om inzicht te krijgen in bedrijfstechnische en economische kenmerken. Op het gebied van graslandgebruik bestaan nog weinig kengetallen. Daarom zijn voor graslandgebruik nu ook kengetallen ontwikkeld. Door deze getallen op te nemen in een bedrijfsmanagementsysteem is het mogelijk om inzicht te krijgen in het graslandmanagement. Ook is het mogelijk om jaren en bedrijven onderling te vergelijken, bijvoorbeeld in samenwerking met een deskundige of een studiegroep. Voorwaarde is dat de getallen meetbaar en interpreteerbaar zijn.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.