Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 332510
Title Onbeperkt voeren van drachtige zeugen in groepshuisvesting
Author(s) Peet-Schwering, C.M.C. van der; Plagge, J.G.; Binnendijk, G.P.
Source Lelystad : Praktijkonderzoek Veehouderij (Praktijkrapport / Animal Sciences Group, Praktijkonderzoek : Varkens 22) - 25
Department(s) Livestock Research
Research Institute for Animal Husbandry
LR - Backoffice
Publication type Research report
Publication year 2003
Keyword(s) zeugen - varkens - voeropname - onbeperkte voedering - prestatieniveau - varkensvoeding - diervoeding - zwangerschap - groepshuisvesting - sows - pigs - feed intake - unrestricted feeding - performance - pig feeding - animal nutrition - pregnancy - group housing
Categories Pigs / Animal Nutrition and Feeding (General)
Abstract Op het Praktijkcentrum Raalte is onderzoek gedaan naar het effect van het gedurende drie opeenvolgende pariteiten beperkt of onbeperkt voeren van drachtige zeugen op de voeropname tijdens dracht en lactatie, de ontwikkeling in voeropname en voeropnamekenmerken tijdens de dracht, de gewichts- en spekdikteontwikkeling en de reproductieresultaten van zeugen. In totaal zijn 119 zeugen ingezet die vervolgens drie pariteiten gevolgd zijn. Er zijn twee proefbehandelingen met elkaar vergeleken: 1. Beperkt voeren van drachtige zeugen met een gangbaar zeugenvoer (welzijnsvoer). De zeugen werden gevoerd via een voerstation. 2. Onbeperkt voeren van drachtige zeugen met een voer met een hoog gehalte aan verteerbare overige organische stof (= VOOS). Het voer bevatte 45% gedroogde bietenpulp. De zeugen werden gevoerd via een IVOG-voerstation (een droogvoerbak op een weegschaal) waarmee men de voeropname van elke individuele zeug in de groep kan registreren. Uit dit onderzoek blijkt dat het vanuit reproductieoogpunt mogelijk is om drachtige zeugen onbeperkt te voeren met een VOOS-rijk voer. Of het vanuit economisch oogpunt aantrekkelijk is om drachtige zeugen onbeperkt te voeren wordt grotendeels bepaald door het verschil in prijs tussen het VOOS-rijke drachtvoer en het gangbare zeugenvoer. Het onbeperkt voeren van drachtige zeugen kan voor een aantal varkenshouders een interessante mogelijkheid zijn om te voldoen aan het ruwvoerbesluit en het Varkensbesluit
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.