Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 332532
Title Stabiele of wisselgroepen voor drachtige zeugen
Author(s) Mheen, H. van der; Spoolder, H.A.M.; Kiezebrink, M.C.
Source Lelystad : Praktijkonderzoek Veehouderij (PraktijkRapport / Animal Sciences Group, Praktijkonderzoek : Varkens no. 23) - 30
Department(s) Livestock Research
WIAS
Publication type Research report
Publication year 2003
Keyword(s) varkens - zeugen - varkensstallen - groepshuisvesting - pigs - sows - pig housing - group housing
Categories Veterinary Science (General) / Pigs
Abstract Als gevolg van het varkensbesluit van 1998 moeten vanaf 2008 alle zeugen in Nederland in groepen zijn gehuisvest. Zeugen mogen dan alleen individueel in een hok of box staan gedurende een periode van 6 dagen rond het insemineren en in de kraamstal vanaf 1 week voor het werpen tot het moment van spenen. Dit betekent een vergaande wijziging in de huisvesting van de dieren en in het management van het bedrijf. Op basis van groepssamenstelling onderscheiden we wisselgroepen en stabiele groepen. Een stabiele groep bestaat uit zeugen die in een week, of tijdens een beperkt aantal opeenvolgende weken zijn geïnsemineerd. Hier komen geen nieuwe zeugen meer bij. Een wisselgroep verandert daarentegen voortdurend van samenstelling. Geïnsemineerde zeugen komen in de groep en hoogdrachtige zeugen gaan naar de kraamafdelingen. Beide systemen hebben voor- en nadelen. De wekelijks veranderende samenstelling wordt vaak als belangrijk nadeel gezien bij wisselgroepen. De onrust die daarmee gepaard gaat heeft namelijk mogelijk een invloed op de reproductieresultaten. Verslag van een proef van PV met twintig dekgroepen die tijdens de dracht zijn gehuisvest in stabiele groepen of in wisselgroepen tussen november 2001 en februari 2003
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.