Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 332596
Title Stikstofvoorziening in teelten onder glas
Author(s) Marcelis, L.F.M.
Source Ekoland 23 (2003)1. - ISSN 0926-9142 - p. 24 - 25.
Department(s) Agrosystems
Publication type Article in professional journal
Publication year 2003
Keyword(s) biologische landbouw - chrysanthemum - chrysanten - tuinbouw - sierplanten - siergewassen - plantenvoeding - organische meststoffen - organische stof - stikstof - stikstofmeststoffen - voedingsstoffenbeschikbaarheid - mineralenopname - voedingsstoffenopname (planten) - gewaskwaliteit - groei - gewasbescherming - bemesting - glastuinbouw - organic farming - chrysanthemums - horticulture - ornamental plants - ornamental crops - plant nutrition - organic fertilizers - organic matter - nitrogen - nitrogen fertilizers - nutrient availability - mineral uptake - nutrient uptake - crop quality - growth - plant protection - fertilizer application - greenhouse horticulture
Categories Horticulture / Fertilizers, Fertilizer Application / Ornamental Plants
Abstract WUR doet meerjarig onderzoek naar kritische succesfactoren voor het realiseren van een effectief management van organische stof op biologische glastuinbouwbedrijven. De organische-stofvoorziening speelt een belangrijke rol, zowel in relatie tot het bereiken van evenwichtsbemesting als in relatie tot het voorkomen van ziekten en plagen. Vorig jaar zijn proeven gestart met chrysant, waarbij zes verschillende organische meststoffen worden vergeleken (stalmest, bloedmeel, compost, luzerne, fontana, maltaflor, monterra). De voorlopige resultaten wat betreft beschikbaarheid, mineralisatie, immobilisatie, denitrificatie en gewasopname van stikstof, en gewasgroei, activiteit van het bodemleven en ziektewerendheid van de bodem
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.