Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 332597
Title Inventarisatie en preventie van de belangrijkste bladvlekkenziekten in tarwe veroorzaakt door Pyrenophora tritici-repentis (DTR) en Septoria tritici: verslag over deel 2
Author(s) Köhl, J.; Kema, G.H.J.; Fokkema, N.J.; Goosseen-van de Geijn, H.M.; Kastelein, P.; Verstappen, E.C.P.
Source Wageningen : Plant Research International (Rapport / Plant Research International 43) - 98
Department(s) Biointeracties and Plant Health
Publication type Scientific report
Publication year 2003
Keyword(s) pyrenophora tritici-repentis - septoria - triticum aestivum - tarwe - plantenziekten - bladvlekkenziekte - ziektepreventie - ziektedistributie - nederland - wheat - plant diseases - leaf spotting - disease prevention - disease distribution - netherlands
Categories Plant Pathogenic Fungi
Abstract De gele bladvlekkenziekte (DTR) is in 1999 en 2000 respectievelijk op 75% en 25% van de geïnventariseerde percelen aangetroffen. De aantasting was gering; toch wijzen de ernstige aantastingen die op enkele percelen zijn aangetroffen op een potentieel gevaar. Het onderzoek heeft aangetoond dat het risico van een zware DTR-aantasting, naast ruime vruchtwisseling, sterk vermindert door intensieve grondbewerking waardoor de eerste infecties door ascosporen van besmette tarwestoppels onmogelijk worden
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.