Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 332633
Title Trofische Interacties tussen Japanse oesters en mosselen - Een verkennend onderzoek
Author(s) Gelderman, E.A.C.
Source IJmuiden : RIVO (Intern RIVO rapport / Nederlands Instituut voor Visserij Onderzoek nr. 03.014) - 40
Department(s) Netherlands Institute for Fisheries Research
Publication type Research report
Publication year 2003
Keyword(s) mossels - oesters - crassostrea gigas - interacties - deeltjes - grootte - onderzoek - mussels - oysters - interactions - particles - size - research
Categories Aquatic Ecology / Cultured Shellfish and Crustaceans
Abstract Dit rapport behandelt enkele aspecten over trofische interacties tussen mosselen en oesters. De Japanse oester is een filtreerder, net als de Zeeuwse mossel (Mytilus edulis) die hier van oorsprong voorkomt. Omdat ze beide op een zelfde manier aan hun voedsel komen kan het zijn dat ze met elkaar concurreren. De oester kan meer filtreren door zijn hogere filtratiesnelheid. Er is met een filtratieopstelling onderzocht of er een overeenkomst is in het dieet van de mossel en oester en of zij een voorkeur hebben voor een bepaalde partikelgrootte. Er zijn metingen verricht binnen de range 4 – 20 μm. Er is tevens gekeken naar een vergelijking van de filtratiesnelheden van mosselen en oesters. Verder is er gekeken of mosselen en oesters in staat zijn om larven van schelpdieren te filteren. Dit is gedaan middels maagonderzoek waarbij er tevens is gekeken naar de grootste deeltjes in de maag om een bovengrens te bepalen voor te consumeren deeltjes. Uit de filtratiegegevens kwam naar voren dat de mossel en oester binnen de onderzochte range geen voorkeur hebben voor een bepaalde partikelgrootte.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.