Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 332855
Title Multifunctionele beplantingen van ontwerp naar realisatie; verslag van ervaringen met en onderzoek naar de combinatie van multiproductieve beplantingen met gras en vee
Author(s) Oosterbaan, A.; Berg, C.A. van den; Valk, H.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 837) - 44
Department(s) Landscape Centre
ID - Voeding
Publication type Research report
Publication year 2004
Keyword(s) meervoudige teelt - teeltsystemen - productiefuncties - dierhouderij - ontwerp - haalbaarheidsstudies - projectbeoordeling - achterhoek - multiple cropping - cropping systems - production functions - animal husbandry - design - feasibility studies - project appraisal
Categories Cropping Systems / Farm Management
Abstract In het kader van Meervoudig Duurzaam Landgebruik zijn in de omgeving van Winterswijk op verschillende typen bedrijven proefsgewijs `multifunctionele beplantingen¿ aangelegd. Onderzoek is gericht op geschikte boomsoorten, plantafstanden, grasbeheermethoden, invloed van de bomen op de samenstelling en voederwaarde van het gras, vruchtproductie, oogst, afzet en op mogelijkheden voor recreatie-inkomsten. Het concept lijkt goed te passen op extensieve landbouwbedrijven.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.