Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 33748
Title De nutriëntenhuishouding van enige rotaties over de jaren 1986-1989. Vruchtwisselingsproef AGM 600 proefboerderij A.G. Mulderhoeve Emmercompascuum 1981-1989.
Author(s) Vos, J.
Source In: Effect van gewasrotaties, organische stof en stikstof op de produktie van aardappelen, suikerbieten, zomertarwe en haver op een veenkoloniale grond / Wijnholds, K.H., van den Berg, W., - p. 79 - 89.
Department(s) Agronomy
PE&RC
Publication type Chapter in scientific book
Publication year 1995
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.