Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 338622
Title De bodem onder de zorgboerderij : naar een onderbouwing van de heilzame eigenschappen van een zorgboerderij
Author(s) Hassink, J.; Ketelaars, D.
Source In: Handboek Dagbesteding Wageningen : Plant Research International - p. 1 - 25.
Department(s) Agrosystems
Publication type Chapter in book aimed at a professional audience
Publication year 2003
Keyword(s) zorgboerderijen - werkwijze - effecten - sociale structuur - persoonlijke ontwikkeling - stimulansen - agrarische bedrijfsvoering - sociale zorg - social care farms - mode of action - effects - social structure - personal development - incentives - farm management - social care
Categories Social Care / Farm Buildings and Installations / Human Nutrition and Health
Abstract Onderzoek naar de werking van zorgboerderijen. Geconcludeerd wordt dat een zorgboerderij een kansrijke plek is om persoonlijke groei en ontwikkeling van cliënten mogelijk te maken. Het is een omgeving die prikkelt en stimuleert en daarnaast voldoende structuur en veiligheid kan bieden opdat cliënten de uitdaging ook aan durven gaan. Een zorgboerderij is ook een omgeving met voldoende ruimte om elkaar niet in de weg te zitten en voldoende variatie om werk of dagbesteding op-maat te bieden. De diversiteit in werkzaamheden en de activering van alle zintuigen, de structuur en het ritme dat een zorgboerderij kan bieden, het levert allemaal een bijdrage aan de gelegenheid voor cliënten om veiligheid, uitdaging en verbinding te ervaren
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.