Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 341838
Title Landschap in dienst van de akkerbouw; landschappelijke ontwerpen voor een natuurlijke plaagonderdrukking in de Hoeksche Waard
Author(s) Wingerden, W.K.R.E. van; Steingröver, E.G.; Geertsema, W.; Alebeek, F.A.N. van; Eijs, A.; Wiersema, M.
Source Landwerk 2005 (2005)6. - ISSN 1567-1844 - p. 11 - 15.
Department(s) Landscape Centre
PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Article in professional journal
Publication year 2005
Keyword(s) landschap - akkerbouw - ecologie - agrarische bedrijfsvoering - insecten - landschapsbescherming - biologische bestrijding - zuid-holland - houtwallen - zuidhollandse eilanden - landscape - arable farming - insects - ecology - landscape conservation - biological control - hedgerows
Categories Nature Management (General)
Abstract Houtwallen, heggen en sloten zorgen niet alleen voor een aantrekkelijk landschap en voor ecologische verbindingen, ze kunnen ook de landbouw van dienst zijn. Door voldoende van dit soort nieuwe landschapselementen aan te leggen (of oude te herstellen) heeft de landbouw minder gewasbeschermingsmiddelen nodig. In de Hoekse Waard is een fijnmazig groenblauwe dooradering ontworpen, die natuurlijke plaagonderdrukkig onderstreept. Hoofdlijnen uit Alterra rapport 1042
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.