Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 342270
Title Optimalisatie algenkweek ten behoeve van een mosselhatchery
Author(s) Koole, M.
Source IJmuiden : RIVO (Intern rapport / Nederlands Instituut voor Visserij Onderzoek (RIVO) 05.007) - 42
Department(s) RIVO Centrum voor Schelpdierenonderzoek
Publication type Research report
Publication year 2005
Keyword(s) mosselteelt - mossels - onderzoek - optimalisatie - algenteelt - mussel culture - mussels - research - optimization - algae culture
Categories Aquaculture / Cultured Shellfish and Crustaceans / Crustacea
Abstract Verslag van een stageopdracht in het kader van een mosselhatchery/nursery optimalisatieproject, waarbij een onderzoek is uitgevoerd naar de optimalisatie van de algenkweek. In de hatchery worden mossellarven gekweekt en die moeten gevoed worden met algen. De algen in de hatchery worden in plasticzakken gekweekt. Het was echter de vraag of dat wel een efficiënte methode is en of de methode misschien verbeterd kon worden. De conclusie was dat de algenkweek in de hatchery voor verbetering vatbaar is. Het zou zeer lonend zijn om in de toekomst algen te kweken in 50 liter zakken met toevoeging van CO2, omdat daarmee de hoogste dichtheden bereikt kunnen worden. Dit kan ruimte, tijd en kosten besparen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.