Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 342383
Title Verkenning van mogelijkheden om water vast te houden op het Drents Plateau; pilot noord west Drentse beken
Author(s) Querner, E.P.; Rakhorst, M.; Hermans, A.G.M.; Hoegen, S.J.W.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1240) - 80
Department(s) Alterra - Centre for Water and Climate
ALTERRA Wageningen UR
Publication type Research report
Publication year 2005
Keyword(s) waterbeheer - hydrologie - afvoer - waterlopen - overstromingen - waterverzadiging - landgebruik - bodem - grondwaterspiegel - drenthe - water management - hydrology - discharge - streams - floods - waterlogging - land use - soil - water table
Categories Water Management (General) / Soil Physics
Abstract In dit onderzoek is ingegaan op de mogelijke aanpassing van het watersysteem van de Noordwest Drentsche beken en dan vooral wat betreft het vertragen van de afvoer. Voor het onderzoeksgebied is een SIMGRO model opgezet, omvattende de Drentsche Aa, Peizerdiep en Eelderdiep. In de bovenlopen van de Drentsche Aa en het Peizerdiep, zijn de effecten van twee maatregelen onderzocht, te weten: de afvoer te begrenzen door middel van een kunstwerk en het verondiepen van waterlopen. Begrenzen van de afvoer geeft als resultaat dat piekafvoeren met ca. 25-50% afnemen. Bij verondiepen is de afname in piekafvoeren in de orde van 5-20%. Het vasthouden van water in de bovenlopen van de noordwest Drentse beken is heel goed mogelijk. De vertraging van de afvoer is beduidend
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.