Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 342384
Title De knoflookpad Pelobates fuscus in het dal van de Overijsselse Vecht
Author(s) Ottburg, F.G.W.A.; Stumpel, A.H.P.; Pullen, E.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1151) - 61
Department(s) Landscape Centre
Centre for Ecosystem Studies
ALTERRA Wageningen UR
Publication type Research report
Publication year 2005
Keyword(s) amphibia - habitats - geografische verdeling - bescherming - conservering - nederland - overijssel - geographical distribution - protection - conservation - netherlands
Categories Amphibia, Reptilia / Wildlife Conservation and Management
Abstract Eind vorige eeuw is de knoflookpad in Nederland sterk achteruit gegaan. Er zijn nog 38 leefgebieden met kleine populaties aanwezig. De belangrijkste oorzaken van achteruitgang zijn het verlies van habitat en het veranderde landgebruik. Dit onderzoek richt zich op de landhabitat, waarover erg weinig bekend is. In een studiegebied langs de Overijsselse Vecht is twee jaar onderzoek gedaan, met referentiegebieden in Drenthe en Polen. Door middel van het uitrasteren van poelen, looproutes en kruisvallen is onderzocht welke habitattypen door de soort worden gebruikt. Tevens werden biometrische gegevens verzameld. Het onderzoek mondt uit in aanbevelingen voor het beheer van de landhabitat
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.