Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 342386
Title Koepelnotitie uit "Transitie en toekomst van deltalandbouw"; indicatoren voor de ontwikkeling van de land- en tuinbouw in de zuidwestelijke delta van Nederland
Author(s) Stuyt, L.C.P.M.; Rijk, P.J.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1132) - 29
Department(s) Alterra - Centre for Water and Climate
LEI Regional economy & land use
LEI Regional economy & land use
ALTERRA Wageningen UR
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) landbouwontwikkeling - sectorale ontwikkeling - tuinbouw - ontwikkeling - nederland - indicatoren - zeeland - zuid-holland - toekomst - zuidwest-nederland - verzilting - agricultural development - sectoral development - horticulture - development - netherlands - indicators - future - south-west netherlands - salinization
Categories Agricultural Sector / Rural Development
Abstract De landbouwsector in Zuidwest-Nederland staat onder druk. In opdracht van LNV is door LEI, PRI, PPO en Alterra een strategische verkenning uitgevoerd naar de perspectieven voor land- en tuinbouw. Per deelgebied zijn de ontwikkelingen en mogelijkheden beschreven: zoutindringing, zoetwatervoorziening, mogelijkheden voor beregening, verschuivingen in gewassenteelt (o.a. aardappel, suikerbiet, tuinbouw, bloembollen, grasland). Kansen voor de teelt van zilte groenten op Tholen zijn apart beschreven. Per deelgebied zijn situaties verschillend
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.