Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 342420
Title Provincies op weg naar ontwikkelend grondbeleid
Author(s) Poll, H.E. van de; Brink, A. van den
Source Landwerk 6 (2005)6. - ISSN 1567-1844 - p. 38 - 41.
Department(s) Land Use Planning
MGS
Publication type Article in professional journal
Publication year 2005
Keyword(s) landinrichting - plattelandsontwikkeling - overdrachten van grond - regionaal beleid - provincies - land development - rural development - land transfers - regional policy - provinces
Categories Land Use Planning
Abstract Grondbeleid was jarenlang het terrein van rijk en gemeente. In 1994 had Noord-Holland als provincie de primeur met een nota grondbeleid. Meerdere provincies volgden. Recentelijk kwam de Commissie Lokker met een nieuwe impls voor de positie van de provincie. De commissie lijkt een uitgesproken voorkeur te hebben voor actief grondbeleid, maar de uitwerking ervan blijft vaag. De auteurs van dit artikel schetsen vijf andere mogelijkheden
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.