Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 342427
Title Vergelijking van de organische stofmodellen MOTOR en MINIP
Author(s) Heinen, M.; Willigen, P. de
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1260) - 49
Department(s) Soil Science Centre
ALTERRA Wageningen UR
Publication type Research report
Publication year 2005
Keyword(s) organische stof - bodem - modellen - simulatiemodellen - stikstof - koolstof - assimilatie - degradatie - organic matter - soil - models - simulation models - nitrogen - carbon - assimilation - degradation
Categories Soil Chemistry / Mathematical Models, Simulation Models
Abstract In dit technisch document wordt kort beschreven de theorie van de modellen MINIP en MOTOR, welke beiden de afbraak van organische materialen beschrijven. Er worden uitdrukkingen gegeven voor de mineralisatie van koolstof en van stikstof. Beiden modellen beschrijven mineralisatie als een exponentiele afbraak: in MINIP is de afbraakconstante tijdsafhankelijk, terwijl in MOTOR deze constant is. MINIP is een vastgesteld concept, terwijl MOTOR de gebruiker de vrijheid geeft een eigen poolconcept op te stellen, en transformaties van eerste orde (eventueel tweede orde) tussen de diverse pools op te stellen. Empirisch is vastgesteld dat speciale MOTOR pools concepten vrijwel identieke koolstof afbraak kunnen berekenen als MINIP, maar dat de stikstofmineralisatie iets afwijkt. Een willekeurig ander poolsconcept binnen MOTOR kan ook geheel andere stikstofmineralisatie berekenen dan MINIP. Omdat de filosofie tussen beiden modellen nogal verschillend is, met name omdat MOTOR geen vast omschreven concept is, is het niet mogelijk om op theoretische basis aan te geven welk model ‘het beste’ is
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.