Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 342467
Title Warmteoverschot een rem op de energiebesparing bij roos
Author(s) Dieleman, J.A.; Arkesteijn, M.
Source Onder Glas 2 (2005)10. - p. 28 - 29.
Department(s) Agrosystems
Publication type Article in professional journal
Publication year 2005
Keyword(s) rosa - rozen - temperatuur - regulatie - plantenontwikkeling - ontwikkelingsstadia - landbouwkundig onderzoek - milieubeheersing - glastuinbouw - energiebesparing - snijbloemen - roses - temperature - regulation - plant development - developmental stages - agricultural research - environmental control - greenhouse horticulture - energy saving - cut flowers
Categories Floriculture
Abstract Voor de toepassing van temperatuurintegratie in roos is de lengtegroei het meest kritische proces. Naarmate de bandbreedte toeneemt en/of de integratieperiode langer is, neemt de taklengte af. Wanneer een reductie van taklengte acceptabel is, kan een teler temperatuurintegratie met een bandbreedte van 6 graden Celsius zelfs bij lange integratieperiodes toepassen zonder effecten op de groei. Ook het niet op elkaar afstemmen van licht en temperatuur lijkt bij de aangehouden lichtniveaus geen effect te hebben op lengte, ontwikkelingssnelheid, gewicht of bladoppervlakte. Er blijken wel zetmeelophopingen in het blad te ontstaan wanneer rozen een week bij een lage temperatuur en hoge lichtintensiteit staan. Een vertaling van de klimaatresultaten naar de praktijk is gewenst
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.