Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 342568
Title Honderd jaar verdroging in kaart
Author(s) Knotters, M.; Jansen, P.C.
Source Stromingen : vakblad voor hydrologen 11 (2005)4. - ISSN 1382-6069 - p. 19 - 32.
Department(s) Soil Science Centre
Alterra - Centre for Water and Climate
ALTERRA Wageningen UR
Publication type Article in professional journal
Publication year 2005
Keyword(s) grondwaterstand - verdroging - tendensen - geschiedenis - kaarten - nederland - bodemwater - grondwaterspiegel - verdroging (milieu) - soil water - water table - groundwater level - desiccation - trends - history - maps - netherlands - groundwater depletion
Categories Soil Physics / Geohydrology, Soil Hydrology
Abstract Hoewel verdroging al in 1989 is erkend als nationaal milieuprobleem, is er weinig ruimtelijke informatie over de feitelijke daling van grondwaterstanden. In dit artikel presenteren we de uitkomsten van een onderzoek waarin we grondwaterstandsdalingen die optraden sinds circa 1850 hebben gereconstrueerd op basis van landelijke kaartbeelden. Het blijkt dat de grondwaterstanden vooral vanaf de jaren vijftig sterk zijn gedaald. De daling lijkt ook na 1989 onverminderd te zijn doorgegaan. Dit zet vraagtekens bij de effectiviteit van het landelijke antiverdrogingsbeleid, voor zover van dat beleid nog sprake is. De kaarten kunnen bijdragen tot een effectievere verdrogingsbestrijding
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.