Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 342675
Title Effecten van variabele dunning; een beschouwing aan de hand van literatuur, modelresultaten, praktijkvoorbeelden en expertjudgement
Author(s) Olsthoorn, A.F.M.; Berg, C.A. van den; Kramer, K.; Oosterbaan, A.; Raffe, J.K. van
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1318) - 63
Department(s) Centre for Ecosystem Studies
Landscape Centre
ALTERRA Wageningen UR
Publication type Research report
Publication year 2005
Keyword(s) dunnen - houtteelt - kosten - simulatiemodellen - mechanisatie - impact - gemengde bossen - nederland - bosbedrijfsvoering - thinning - silviculture - costs - simulation models - mechanization - mixed forests - netherlands - forest management
Categories Silviculture / Forest Management
Abstract In dit project is de kennis die in Nederland beschikbaar is over variabel dunnen op een rij gezet. Daarbij is gebruik gemaakt van literatuur, praktijkvoorbeelden, modellen en expert kennis. De methode wordt nog maar kort toegepast, dus de resultaten van en simulatiemodel en expert kennis waren belangrijk om te kunnen speculeren over de lange termijn effecten (met een aantal aannamen). Met deze uitkomsten konden ook kosten en opbrengsten van variabel dunnen op een rij gezet worden. Variabel dunnen kan de functievervulling van een opstand beïnvloeden, met een maximaal te verwachten effect als de intensiteit van de ingreep op dezelfde plekken in de opstand wordt herhaald
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.