Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 342882
Title Kennisintegratie via (inter)nationale samenwerking; "standaard raamwerk" maakt koppeling rekenmodellen mogelijk
Author(s) Leenen, J.; Blind, M.; Giessen, A. van der; Groenendijk, P.; Melger, E.
Source H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 37 (2004)10. - ISSN 0166-8439 - p. 38 - 39.
Department(s) Alterra - Centre for Water and Climate
ALTERRA Wageningen UR
Publication type Article in professional journal
Publication year 2004
Keyword(s) waterbeheer - waterbeleid - simulatiemodellen - informatietechnologie - informatiesystemen - kennis - samenwerking - computer software - water management - water policy - simulation models - information technology - information systems - knowledge - cooperation
Categories Water Management (General)
Abstract Maatschappelijke afwegingen in het waterbeleid en -beheer zijn veelomvattend. Ze vragen om steeds meer samenwerking tussen diverse organisaties, ook voor uitwisseling van informatie. Zes Nederlandse kennisinstituten (Alterra, TNO, RIVM, Rijkswaterstaat, STOWA en WL/Delft Hydraulics) hebben daarom gezamenlijk het 'Standaard Raamwerk' ontwikkeld: een soort van infrastructuur voor ICT die het mogelijk maakt om verschillende rekenmodellen en bijbehorende gegevens aan elkaar te koppelen tot een samenhangend modelinstrumentarium voor integrale analyses van water en milieu. Zo kan de kennis van verschillende kennisinstellingen optimaal worden benut. Met enkele veel toegepaste modellen is de praktische bruikbaarheid van het raamwerk inmiddels aangetoond. Het is intussen overgenomen op Europese schaal. Uiteindelijk moet het leiden tot een moderne IT-architectuur die het beleid en beheer op watergebied op een snelle, flexibele en geharmoniseerde wijze ondersteunt.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.