Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 343004
Title Tussen actor en systeem : een theoretische en empirische verkenning van leerprocessen en de rol van NIDO als systeeminstrument
Author(s) Klein Woolthuis, R.; Mierlo, B.C. van; Leeuwis, C.; Smits, R.
Source Wageningen : Wageningen Universiteit, Communicatie en Innovatie Studies - 90 p.
Department(s) Communication Science
MGS
Publication type Scientific report
Publication year 2005
Abstract Verslag van een onderzoek naar de vraag of het Nationaal Initiatief voor Duurzame Ontwikkeling (NIDO) kan worden beschouwd als een systeeminstrument en in hoeverre zij daarin succesvol is. Het is een verkennend onderzoek naar een manier om theorieën over leren samen te brengen met de innovatiesysteem-benadering. In twee programma¿s waarmee NIDO sprongen naar systeeminnovatie wilde stimuleren, is onderzocht of de voorgestelde integratie van perspectieven helpt om veranderingsprocessen in een context van doelbewuste interventie te begrijpen. Het bleek mogelijk te zijn om betekenisvolle verschillen tussen de cases te identificeren en te begrijpen. De bevindingen lijken de veronderstelling dat verschillen samenhangen met de aan- en afwezigheid van procescondities te bevestigen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.