Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 343054
Title Steenmarters ten westen van de IJssel
Author(s) Broekhuizen, S.; Müskens, G.J.D.M.
Source Zoogdier 15 (2004)3. - ISSN 0925-1006 - p. 14 - 17.
Department(s) Centre for Ecosystem Studies
ALTERRA Wageningen UR
Publication type Article in professional journal
Publication year 2004
Keyword(s) martes foina - zoögeografie - distributie - geografische verdeling - verspreiding - spreiding - expansie - ijssel - gelderland - zoogeography - distribution - geographical distribution - dispersal - spread - expansion - river ijssel
Categories Zoology (General)
Abstract Overzicht van vondsten en zichtwaarnemingen van steenmarters ten westen van de IJssel, in de periode 1984-2003. Hieruit blijkt dat de steenmarter, die na de Tweede Wereldoorlog ten westen van de IJssel niet meer voorkwam, bezig is met een comeback. Verwacht wordt dat het dier over enige tijd ook in de Gelderse Vallei zal opduiken. Dit heeft consequenties voor het boommarteronderzoek dat hier plaats vindt
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.