Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 343205
Title Kenniscirculatie en competenties t.b.v. innovatie in de tuinbouwdelta : position paper
Author(s) Vokurka, L.; Uffelen, R.L.M. van; Ravensbergen, P.
Source [S.l.] : S.n. (Position papers tuinbouwdelta ) - 26
Department(s) LEI Sector en Ondernemerschap
Publication type Research report
Publication year 2005
Keyword(s) kennis - tuinbouw - innovaties - agrarisch onderwijs - vaardigheden - kennisoverdracht - knowledge - horticulture - innovations - agricultural education - skills - knowledge transfer
Categories Horticulture / Knowledge Exchange
Abstract Dit document geeft invulling aan het onderwerp "kennis en competenties ten behoeve van innovatie in de tuinbouwdelta." Voorstellen worden gedaan voor het effectief vormgeven van: ontsluiting en overdracht van die kennis, die bijdraagt aan het verwezenlijken van de benodigde procesinnovatie waarmee de tuinbouwdelta haar wereldfaam kan behouden en verder kan versterken. Hoe moeten de actoren in het tuinbouwcluster samenwerken met ontwikkelaars en vertalers van kennis om dit te bereiken?
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.