Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 343276
Title Soorten en gebieden: het groene milieurecht in 2005
Author(s) Kistenkas, F.H.; Kuindersma, W.
Source Wageningen : WOT Natuur & Milieu (WOt-rapport 7) - 38
Department(s) Landscape Centre
WOT Natuur & Milieu
ALTERRA Wageningen UR
Publication type Research report
Publication year 2005
Keyword(s) wildbescherming - rechtshandhaving - wetgeving - eu regelingen - natuurbescherming - nederland - vogels - habitats - wildlife conservation - birds - law enforcement - legislation - eu regulations - nature conservation - netherlands
Categories Environmental Policy / Nature Conservation Policy / Environmental Law
Abstract In deze jaarlijks te verrichten studie worden de rechterlijke interpretatie (jurisprudentie), wettelijke implementatie en beleidsintegratie met betrekking tot de Habitat- en Vogelrichtlijn geïnventariseerd en geanalyseerd. Zowel voor soortenbescherming als voor gebiedsbescherming wordt een jurisprudentieregister bijgehouden. Trefwoorden: Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn, Natuurbeschermingswet, natuurbeschermingsrecht, habitattoets, jurisprudentie, omgevingsrecht, natuurbeleid, Europees recht
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.