Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 343279
Title Natuur en landschap als investering; perspectieven van nieuwe financiële instrumenten voor natuur en landschap
Author(s) Smit, H.; Luttik, P.; Boosten, G.
Source Wageningen : Natuurplanbureau (Planbureaurapporten 28) - 38
Department(s) WING ProcesConsultancy
ALTERRA Wageningen UR
Publication type Research report
Publication year 2005
Keyword(s) natuurbescherming - landschapsbescherming - financiën - fondsgelden - particuliere sector - nederland - nature conservation - landscape conservation - finance - funding - private sector - netherlands
Categories Nature Management (General)
Abstract In dit rapport - geschreven in de vorm van een essay - benaderen de auteurs de financiering van natuur en landschap vanuit het perspectief van investeren. Denken in investeringen biedt andere perspectieven dan denken in kosten. Natuur en landschap zijn de basis voor waardecreatie, met een waardepiramide als mogelijke vorm van uitwerking. Groene Projectontwikkeling is een kansrijke mogelijkheid om de waardebasis te verbinden met de waardegenerende activiteiten rond natuurgebieden (beheer te regelen via een Landschap Ontwikkelingsmaatschappij). Uit een workshop met belanghebbenden en deskundigen uit de financiële wereld komt een aantal perspectiefvolle instrumenten naar voren. ICT biedt mogelijkheden voor directe vergoedingen voor het gebruik van natuur. Groen beleggen kan aantrekkelijk worden via concrete gebiedsgerichte natuuraandelenfondsen: binding van de consument én fiscaal rendement tot 2,5%. Op de lange termijn zijn er mogelijkheden om het subsidiestelsel geheel om te zetten in een fiscaal stelsel met Tax Credits, en/of Landschap CV’s. Trefwoorden: Natuur, Landschap, Financiële Instrumenten, private financiering; investeren, Groene Projectontwikkeling, Natuuraandelenfonds, Landschap CV, Tax Credits, Landschap Ontwikkelingsmaatschappij; toegevoegde waardepiramide; waardedragers natuur.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.