Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 343402
Title Dood hout en biodiversiteit; een literatuurstudie naar het voorkomen van dood hout in de Nederlandse bossen en het belang ervan voor de duurzame instandhouding van geleedpotigen, paddenstoelen en mossen
Author(s) Jagers op Akkerhuis, G.A.J.M.; Wijdeven, S.M.J.; Moraal, L.G.; Veerkamp, M.T.; Bijlsma, R.J.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1320) - 158
Department(s) Centre for Ecosystem Studies
ALTERRA Wageningen UR
Publication type Research report
Publication year 2005
Keyword(s) dood hout - bossen - biodiversiteit - bosbedrijfsvoering - schimmels - geleedpotigen - mossen - monitoring - dead wood - forests - biodiversity - forest management - fungi - arthropods - mosses
Categories Forest Ecology / Forest Policy
Abstract Door praktijk en beleid wordt het belang van dood hout voor de biodiversiteit van het bos onderkend. Dit heeft geleid tot stimulering van de aanwezigheid van dood hout in het bos. De norm is gesteld op drie dode bomen van 30 cm doorsnede (of meer) per ha. De vraag is of deze maatregelen afdoende zijn en of ze op de juiste manier inspelen op de behoeften van verschillende groepen organismen. Om deze vraag te beantwoorden wordt in dit rapport verslag gedaan van een inventarisatie van de hoeveelheid en kwaliteit dood hout in de Nederlandse bossen en van de relatie van geleedpotigen, paddenstoelen en mossen met dood hout. De resultaten geven handreikingen voor een gedifferentieerd dood-houtbeheer en laten zien, dat aanscherpen van het stimuleringsbeleid wenselijk is om steun te bieden aan zeldzame groepen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.