Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 343405
Title Internationale vergelijking van traceerbaarheid in de vleesketen
Author(s) Vorst, J.G.A.J. van der; Beurden, J. van; Beulens, A.J.M.
Source [S.l.] : Rijnconsult
Department(s) Management Studies
Information Technology
MGS
Publication type Research report
Publication year 2003
Abstract Organiseren van Traceren, Internationale ICT-toets in de agro sector Rijnconsult heeft zojuist een internationaal vergelijkend onderzoek afgerond naar de huidige toepassing van traceerbaarheidssystemen in de agrosector in het kader van voedselveiligheid. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken (directie ICT) en het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (directie Industrie en Handel). In het onderzoek zijn vleesketens, zuivelketens, groenten- en fruitketens en graan/broodketens in Nederland, Australië, Duitsland, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten en Zweden met elkaar vergeleken. Centraal stond het formuleren van aanbevelingen aan de agrosector en de overheid voor de verdere optimalisatie van traceerbaarheid in voedselketens aan de hand van een overzicht van knelpunten, succes- en faalfactoren en best practices.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.