Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 343446
Title In de buurt van de stad : sociaal-ruimtelijke analyse van de buurt Hoogstede-Klingelbeek voor stedelijk ontwerp
Author(s) Koedoot, M.; Haan, H.J. de
Source Wageningen : Wetenschapswinkel Wageningen UR (Rapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR 220) - ISBN 9067548669 - 125
Department(s) Cultural Geography
MGS
Publication type Scientific report
Publication year 2005
Keyword(s) stedelijke planning - expansie - relaties tussen stad en platteland - participatie - sociaal milieu - gelderland - urban planning - expansion - rural urban relations - participation - social environment
Categories Urban Plans
Abstract Naar aanleiding van uitbreidingsplannen van 110 woningen in een wijk in de gemeente Arnhem, heeft de buurt een onderzoek laten verrichten naar de sociaal-culturele betekenis van de buurt bij toekomstige planningsprocessen. Aan bod komen in dit onderzoek: de relatie verstedelijking, landschap en cultuurhistorie; inbreiding, uitbreiding en stedelijke vernieuwing; de buurt als integratiekader; de betekenis van collectieve ruimte; ontmoetingsplekken en het belang van sociale ruimten
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.