Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 343628
Title Stedelijke druk als kans voor het platteland in Oost-Zuid-Holland en de Zeeuwse Eilanden
Author(s) Overbeek, M.M.M.; Vader, J.
Source Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 7, Gamma, instituties, mens en beleving ) - ISBN 9086150470 - 35
Department(s) LEI NAT HULPB - Milieu, Natuur en Landschap
LEI Regional economy & land use
LEI Regional economy & land use
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) relaties tussen stad en platteland - sociale economie - plattelandsontwikkeling - dienstensector - natuurbescherming - landbouw - recreatie - huisvesting - nederland - zeeland - zuid-holland - rural urban relations - socioeconomics - rural development - services - nature conservation - agriculture - recreation - housing - netherlands
Categories Physical Planning (General)
Abstract Door de ruimtelijke druk vanuit de steden en toeristencentra dreigen plattelandsgebieden hun karakter te verliezen. In het RURBAN-project is in Finland, Frankrijk, Hongarije, Nederland en Spanje onderzocht hoe landelijke gebieden via ontwikkeling van publieke en private goederen en diensten van het platteland hun relatie met de steden kunnen versterken. Dit rapport vat de resultaten samen van de Nederlandse studiegebieden Oost-Zuid-Holland en de Zeeuwse Eilanden. Vaak zijn de directe stad-landrelaties beperkt. Deze worden versterkt als het gebiedsgerichte beleid zowel dorpen als (grote) steden beslaat en bij bestemmingswijzigingen financiële compensatie voor publieke goederen en diensten wordt gerealiseerd. Het aanbod van private goederen en diensten kan sterker inspelen op de stedelijke vraag en de ontwikkeling van de recreatieve infrastructuur, natuur en landschap.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.