Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 343756
Title Herkenning van de elicitor Ecp2 van Cladosporium fulvum in tomaat en niet-waard planten
Author(s) Kock, M. de
Source Gewasbescherming 36 (2005)3. - ISSN 0166-6495 - p. 132 - 134.
Department(s) Laboratory of Phytopathology
EPS-2
Publication type Article in professional journal
Publication year 2005
Keyword(s) plantenziekteverwekkers - plantenziekteverwekkende schimmels - ziekteresistentie - genetisch bepaalde resistentie - chromosomen - genen - genkartering - genlokalisatie - loci - solanum - passalora fulva - plant pathogens - plant pathogenic fungi - disease resistance - genetic resistance - chromosomes - genes - gene mapping - gene location
Categories Plant Molecular Biology / Plant and Crop Protection (General)
Abstract Op 4 oktober 2004 promoveerde Maarten de Kock aan de Wageningen Universiteit op het proefschrift getiteld 'Recognition of the Cladosporium fulvum Ecp2 elicitor in tomato and non-host plants'. De resultaten van dit promotieonderzoek vormen een wetenschappelijke basis voor verdere bestudering van de co-evolutie tussen planten en pathogenen en maken een voorzichtige voorspelling van de duurzaamheid van resistentiegenen mogelijk
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.