Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 343995
Title Emotie, visie en macht versus feitelijke informatie : geo-informatie blijft mensenwerk
Author(s) Bregt, A.K.
Source Boomblad 17 (2005)5/6. - ISSN 0924-0101 - p. 36 - 37.
Department(s) Laboratory of Geo-information Science and Remote Sensing
Publication type Article in professional journal
Publication year 2005
Keyword(s) ruimtelijke ordening - besluitvorming - geografische informatiesystemen - landgebruik - remote sensing - physical planning - decision making - geographical information systems - land use
Categories Remote Sensing and Geographical Information Systems (General)
Abstract De kennis op het gebied van geo-informatie is de afgelopen jaren sterk vermeerderd. Er zijn de nodige beslissingsondersteunende systemen gebouwd. In de praktijk valt het gebruik daarvan nogal tegen. Bestuurders laten zich niet gemakkelijk het proces van besluitvorming afnemen; het gaat hier om meer dan inhoudelijke en objectieve afwegingen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.