Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 344129
Title Landschap in 'Kiezen voor landbouw'; mogelijke effecten van ontwikkelingen in de landbouw op het landschap
Author(s) Koomen, A.J.M.; Klijn, J.A.; Nieuwenhuizen, W.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1247) - 96
Department(s) Landscape Centre
WOT Natuur & Milieu
ALTERRA Wageningen UR
Publication type Research report
Publication year 2005
Keyword(s) landbouw - landschap - effecten - impact - landbouw bedrijven - nederland - cultuurlandschap - agriculture - landscape - effects - farming - netherlands - cultural landscape
Categories Agricultural Economics (General) / Landscape Architecture (General)
Abstract Nederland is van herkomst een land met landbouwlandschappen. Na een korte schets van de positie en de recente ontwikkelingen in de landbouw volgt een analyse van wat de mogelijke gevolgen kunnen zijn van de veranderingen in de landbouw op het landschap. Hiertoe worden twee scenario’s tot 2015, beschreven door Silvis et al (2005) bekeken. De eerste gaat ervan uit dat de huidige ontwikkelingen doorzetten; een tweede (nulscenario) gaat ervan uit dat deze ontwikkelingen versneld doorzetten als gevolg van het op korte termijn afschaffen van het gemeenschappelijke Landbouwbeleid. Per agrocomplex wordt een beeld gegeven van de mogelijke landschappelijke effecten. Vervolgens wordt ingegaan op de agrarische ondernemer en de toekomstige mogelijkheden die beschikbaar zijn hetzij in de richting van verbreding, hetzij in de richting van schaalvergroting
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.