Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 344336
Title Lichenrijke stuifzanden in Noord-Limburg : verleden, heden en toekomst
Author(s) Ketner-Oostra, H.G.M.; Douma, B.E.; Ancker, H. van den; Jungerius, P.D.
Source Natuurhistorisch Maandblad 94 (2005)6. - ISSN 0028-1107 - p. 109 - 116.
Department(s) Nature Conservation and Plant Ecology
LEI Data Bin
WIMEK
Publication type Non-refereed article in scientific journal
Publication year 2005
Keyword(s) geomorfologie - geologie - landschapsecologie - vegetatie - eolisch zand - korstmossen - plantengeografie - noord-limburg - geomorphology - geology - landscape ecology - vegetation - aeolian sands - lichens - phytogeography
Categories Ecology (General)
Abstract Tijdens een vooronderzoek over mogelijk herstel van stuifzandvegetatie in de gemeente Bergen zijn vier natuurterreinen onderzocht waarvan de gegevens terug te vinden waren bij eerder onderzoek (Cleef en Kers, 1968). Een vergelijking is gemaakt met recent uitgevoerd onderzoek (Van den Acker, 2002). Het betreft een 90 ha groot verstuivingslandschap binnen Nationaal Park de Maasduinen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.