Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 344583
Title Krijgt het landschap de ruimte? Over ontwikkelen en identiteit
Author(s) Cate, B. ten; Houweling, H.; Tersteeg, J.L.; Versteegen, I.G.
Source Wageningen : WOT Natuur & Milieu (WOt-rapport 10) - 44
Department(s) WOT Natuur & Milieu
WING ProcesConsultancy
Publication type Research report
Publication year 2005
Keyword(s) landschap - fysiografische elementen - landschapsbescherming - open ruimten - plattelandsomgeving - landbouw - ontwikkeling - nederland - identiteit - landscape - physiographic features - landscape conservation - open spaces - rural environment - agriculture - development - netherlands - identity
Categories Landscape Architecture (General) / Rural Development
Abstract Dit rapport is een integraal verslag van het symposium "Krijgt het landschap de ruimte?", dat op 21 juni 2005 is gehouden. Doel was om meer te weten te komen over de betekenis van het landschap voor mensen en over de mogelijkheden om de kwaliteit van onze leefomgeving te ontwikkelen en te versterken. Ruimte-, natuur- en landschapsdeskundigen zijn ingegaan op de vraag welke kansen het ingezette kabinetsbeleid biedt voor het Nederlandse landschap. Duidelijk werd dat meer ontwikkelingsmogelijkheden niet per definitie meer kwaliteit oplevert. Ons landschap en onze cultuur zijn met elkaar verbonden, het verhaal en de identiteit van het landschap moeten de basis vormen om de ruimtelijke kwaliteit van onze leefomgeving te versterken. Trefwoorden: landschap, leefomgeving, identiteit, ruimtelijke kwaliteit
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.