Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 344675
Title Basis voor het landschapontwikkelingsplan (LOP)? Monitor Kleine Landschapselementen (MKLE)
Author(s) Oosterbaan, A.; Baas, H.
Source Groen : vakblad voor groen in stad en landschap 62 (2006)3. - ISSN 0166-3534 - p. 30 - 35.
Department(s) Landscape Centre
ALTERRA Wageningen UR
Publication type Article in professional journal
Publication year 2006
Keyword(s) landschap - ruimtelijke ordening - landschapsbescherming - erfgoed - esthetische waarde - hulpbronnenbehoud - landschapsecologie - regionaal beleid - gemeenten - landscape - physical planning - landscape conservation - heritage areas - aesthetic value - resource conservation - landscape ecology - regional policy - municipalities
Categories Landscape Architecture (General)
Abstract Ons landschap is momenteel erg in de belangstelling. Vooral in de beleidssfeer doen zich veel ontwikkelingen voor rond landschap. Het Rijk vindt het landschap belangrijk en wil er in elk geval voor zorgen dat de kwaliteit van het landschap in twintig gebieden, de zogenaamde Nationale landschappen intact blijft. De verantwoordelijkheid voor en de aansturing van het landschap in het overige deel van Nederland wordt meer een taak van provincies en gemeenten
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.