Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 344818
Title Potentiele soorten voor de Nederlandse Aquacultuur: rapportage deelproject 2
Author(s) Kals, J.; Schram, E.; Mheen, H.W. van der; Smaal, A.C.; Smit, J.
Source IJmuiden : RIVO (Rapport / Nederlands Instituut voor Visserij Onderzoek (RIVO) C073/05) - 52
Department(s) RIVO Seafood & Aquaculture
RIVO Centrum voor Schelpdierenonderzoek
Publication type Research report
Publication year 2005
Keyword(s) aquacultuur - visteelt - viskwekerijen - productieprocessen - visproducten - duurzaamheid (sustainability) - bedrijfsvoering - aquaculture - fish culture - fish farms - production processes - fish products - sustainability - management
Categories Aquaculture Husbandry and Management
Abstract In deze studie naar potentiële nieuwe vis, schaal- en schelpdiersoorten voor de aquacultuur in Nederland is een selectiemethode ontwikkeld aan de hand van de methode zoals beschreven door Le Francois. De selectieprocedure bestaat uit 4 rondes die gebaseerd zijn op basis van criteria van zowel technische als economische aard. Daarnaast is meegewogen of een soort op verantwoorde wijze te kweken is. De ontwikkelde selectieprocedure resulteert in een top 93 van de meest potentiële vis en schaaldiersoorten en een top 43 van de meest potentiële schelpdiersoorten voor de aquacultuur in Nederland. Van de top 10 van beide lijsten, zoals weergegeven in onderstaande tabel, is per soort een fact sheet gemaakt met daarin een introductie, informatie rondom de teelt, de markt en kort wat opmerkingen met betrekking tot de tekortkomingen, kansen en of bedreigingen. Onder een potentiële soort wordt verstaan een soort waarvan de kans groot geacht wordt dat commerciële productie in Nederland binnen enkele jaren succesvol ontwikkeld kan worden. Ten behoeve van de daadwerkelijke realisatie van de teelt van een potentiële soort zal in veel gevallen verregaand technisch, biologisch, markt dan wel economisch onderzoek noodzakelijk zijn. Belangrijk te vermelden is dat binnen het kader van deze studie geen berekeningen zijn gemaakt met betrekking tot de verwachte productiekosten voor de potentiële soorten onder Nederlandse omstandigheden. Het is daarom mogelijk dat uit vervolgonderzoek alsnog blijkt dat commerciële productie van een soort in Nederland niet mogelijk is.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.