Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 345186
Title Monitoring onkruid op biologische bedrijven
Author(s) Teenstra, E.D.; Riemens, M.M.
Source Syscope Magazine (2005).
Department(s) Research Institute for Animal Husbandry
Agrosystems
Publication type Article in professional journal
Publication year 2005
Abstract De beheersing van onkruiden op biologische bedrijven houdt niet op bij de bestrijding in het gewas. Ook gewaskeuze, teeltsysteem en vruchtopvolging hebben een grote invloed op de onkruiddruk en op de onkruidontwikkeling op het bedrijf. Telers van het praktijknetwerk BIOM gaven aan behoefte te hebben aan meer inzicht in de mogelijkheden om onkruid effectief te bestrijden. Daarom volgt PRI intensief zowel de onkruiddruk als de onkruidontwikkeling op een aantal BIOM-bedrijven. LNV onderzoeksprogramma 397V (biologische onkruidbeheersing) financiert deze activiteiten. Naast het volgen van de actuele onkruidsituatie op de bedrijven analyseren de onderzoekers de registratiegegevens en de managementstrategie van de ondernemer. Met name de onkruidzaadproductie gedurende het seizoen hanteren zij als instrument om de onkruiddruk vast te stellen en om aanknopingspunten te vinden voor het terugdringen ervan. Veel onkruidzaad betekent immers een grote onkruiddruk in de toekomst. Uit de eerste resultaten komt naar voren dat het ploegtijdstip een grote invloed kan hebben op de onkruiddruk in het erop volgende seizoen. Zo bleek de onkruiddruk na ploegen in de herfst aanzienlijk lager te zijn dan na voorjaarsploegen. Bij zeer vroeg ploegen in de herfst lijkt het voordeel echter niet meer te gelden. Meer informatie: Marleen Riemens, PRI, e marleen.riemens@wur.nl of Biom, uitgerekend biologisch!
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.