Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 345224
Title Landeigenaren in Nationale Landschappen
Author(s) Overbeek, M.M.M.; Kroon, S.M.A. van der; Leneman, H.; Somers, N.
Source Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 7, Gamma, instituties, mens en beleving ) - ISBN 9086150608 - 67
Department(s) LEI NAT HULPB - Milieu, Natuur en Landschap
LEI Markt en Ketens
LEI Regional economy & land use
LEI Regional economy & land use
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) landschap - landschapsbescherming - nationale parken - boeren - grondeigendom - landeigenaren - nederland - nationale landschappen - landscape - landscape conservation - national parks - farmers - land ownership - landowners - netherlands - national landscapes
Categories Agricultural Economics (General) / Environmental Psychology
Abstract Een verkennend onderzoek onder landeigenaren naar hun houding en gedrag ter attentie van Nationale Landschappen (NL). Hiervoor zijn 36 interviews gehouden met landeigenaren (agrariërs, terreinbeheerders, recreatieondernemers, landeigenaren en buitenlui) in acht NL (Achterhoek, Graafschap, Groene Woud, Hoeksche Waard, Noord- Hollands Midden, Noordelijke Wouden, IJsseldelta, Zuidwest-Zeeland). Agrariërs zien de NL-status als een kans om in aanmerking te blijven komen voor vergoedingen voor natuur- en landschapsbeheer. De andere landeigenaren waarderen het beschermen van kernkwaliteiten door de NL-status.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.